Een levensverhaal beschrijft (een deel) van iemands leven. Verhalen worden vastgelegd om de rode draad te ontdekken, waarmee je betekenis kunt geven aan momenten en perioden uit het leven. Met een uniek document, bestaande uit woorden, foto's en/of film, zorg je voor een blijvende herinnering voor later (en nabestaanden). 

 

In coachtrajecten wordt vaak gebruik gebruik gemaakt van levensverhalen, om aan de hand van herinneringen een bepaalde persoonlijke ontwikkeling door te maken. Maar ook in de ouderenzorg. Door oudere mensen vragen te stellen over vroeger (gebruiken, namen, kindertijd, etc.) wordt het geheugen van mensen geprikkeld en zo gestimuleerd. Naast de functionele werking van het schrijven van een levensverhaal is er ook een emotionele. Jouw unieke verhaal wordt doorverteld en achterlaten, zodat ook de generaties erna weten waar hun wortels liggen, waardoor de kennis van die tijd niet verloren gaat.


levensverhaal in boekvorm

Een biografie van ongeveer 15 pagina’s, gebaseerd op 1 gesprek van 2 uur, waarin wij samen stilstaan bij de belangrijkste aspecten van je leven of bij een bepaalde periode van het leven. 

In het boek is ruimte voor 5 foto’s en 1 foto op de cover.


Uit te breiden naar eigen wens.

Levensverhaal digitaal

Een biografie van ongeveer 20 pagina’s, gebaseerd op 1 gesprek van 2 uur, waarin wij samen stilstaan bij de belangrijkste aspecten van je leven of bij een bepaalde periode van het leven. 

In het digitale pdf document is ruimte voor meerdere foto's. Het verhaal kan worden aangevuld met een korte film, waarin de hoofdpersoon op verschillende manieren wordt vastgelegd en elementen uit het verhaal terug komen.

Uit te breiden naar eigen wens.