KLEUR BEKENNEN

Ben je benieuwd naar je waarden, kwaliteiten, angsten, leiderschapsstijl, zelfbeeld en valkuilen? 

 

Deze test geeft, aan de hand van een aantal stellingen, een beeld van essentiële drijfveren die bepalend zijn voor iemands gedrag en persoonlijkheidstype. De 9 drijfveren die onderzocht worden hebben een relatie met de 9 enneagram-types. Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De test geeft de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Het ene persoonlijkheidstype is niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn. Dit inzicht kan het zelfinzicht verdiepen en ondersteunen bij het maken en het bepalen van doelen en keuzes.

 

Hoe werkt de Enneagram Kleurentest?

De test bestaat uit stellingen en de uitkomst geeft aan hoe gescoord wordt op belangrijke drijfveren. Ieder mens bezit alle 9 drijfveren. De individuele verschillen van belangrijkheid van drijfveren maken ons als mens uniek. Het drijfverenprofiel is als het ware onze vingerafdruk en geeft inzicht in het bewuste en onbewuste gedrag.
  

Wat levert de test op?

• De test levert inzicht in persoonlijke drijfveren, ook wel waarden genoemd en bevestigt iemand in zijn identiteit en eigenwaarde.
• Uitdagingen en kwaliteiten komen in beeld.

• Draagt bij aan een betere samenwerking.
• Het drijfverenprofiel kan dienen als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling en keuzes in jouw loopbaan en leven.

 De Enneagram Kleurentest is ontwikkeld door Balansgroep.