Wat als fotograferen geen nut heeft, maar wel zin geeft? Niet het perfecte plaatje als doel, maar fotograferen als middel om bewustzijnsprocessen te stimuleren. Creëer nieuwe inzichten. Kijk door een andere bril. Speel met focus. Ontdek het alledaags klein geluk. 


slowdown

Vertragen kun je leren. Vertragen betekent niet, dat je niet meer in actie komt of dat je niets presteert. Integendeel. Vaak betekent vertragen dat je effectiever en efficiënter wordt. Door bewuster om te gaan met tijd, kijk je met meer aandacht naar zaken, waar je anders aan voorbij ging. Ga een op een boomstam zitten of maak eens rustige wandeling in je eentje. Kijk, voel en luister wat er om je heen gebeurt. De combinatie van stilte en natuur levert vaak inzichten op die je niet achter je bureau krijgt. 


Focus

Focus, wat is dat eigenlijk? Vergelijk het met de focusstand op je camera; datgene wat je in beeld wilt brengen, stel je scherp. Het gevolg is dat de achtergrond en omgeving wat troebel wordt. Hierdoor gaat alle aandacht naar datgene wat je op die voorgrond wilt hebben. Zo werkt jouw mentale focus ook! Je sluit je af van alle randzaken in je omgeving en in de rest van je hoofd. 

shoot

Focus zorgt ervoor dat je brein zijn pijlen richt op dat specifieke moment waar je aandacht op richt. SHOOT! Door jezelf te trainen in bewust aandacht geven, verbeter je jouw concentratievermogen. De flow die dan ontstaat zorgt voor een gelukzalig gevoel, waarbij de tijd even geen rol speelt. En het levert uiteindelijk een serie foto's op met een persoonlijk verhaal.


reflectie

Reflectie is kijken in de spiegel die een foto jou kan voorhouden. Waarom kies je voor een bepaald beeld? Of hoe kom je zelf over op een foto? De zenuwen gieren door je keel en je glimlacht krampachtig... Ervaringen worden omgezet in betekenis. Je wordt je bewust van je handelen, welke keuzes je hebt gemaakt, de opgedane indrukken en de samenhang. Wat zijn de mogelijke alternatieven voor een volgende situatie?